Menu Główne:

ZARZĄDZENIE NR 9               ZAŁĄCZNIK NR 1     ZAŁĄCZNIK NR 2     ZAŁĄCZNIK NR 3        ZAŁĄCZNIK NR 4

 

                                                         

 

 

ZAŁACZNIK NR 5

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Przedmiot Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie Obowiązuje w klasach
1. Edukacja wczesnoszkolna Teresa Janicka         -Panek Elementarz odkrywców PN –SP-01/2017 I
2. Język angielski I. Studzińska, A. Mędela,     M. Kondro,         E. Piotrowska, A. Sikorska Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego PN –SP-02/2017 I
3. Religia Bp Marek Mendyk Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-1-01/10 I
4. Edukacja wczesnoszkolna Teresa Janicka               - Panek Elementarz XXI wieku PN-SP – 01/2016

II, III

5. Język angielski I. Studzińska, A. Mędela,     M. Kondro,         E. Piotrowska, A. Sikorska Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego PN –SP – 01/2014 II, III

6.

Religia Bp Marek Mendyk Kochamy Pana Jezusa AZ-1-01/10 II
7. Religia Bp Marek Mendyk Przyjmujemy Pana Jezusa AZ-1-01/10 III

Klasa IV, V,VII i VIII

Lp. Przedmiot Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie Obowiązuje w klasach
1. Język polski M. Derlukiewicz Nowe słowa na start PN – SP – 03/2017 IV, V, VII, VIII
2. Matematyka

M. Braun,         A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem PN – SP – 07/2017 IV, V, VII, VIII
3. J. angielski E. Piotrowska,               T. Sztyber Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego PN – SP -04/2017 IV,V, VII, VIII
4. Religia D. Jackowiak,               J. Szpet Poznaję Boga i wierzę w niego AZ-2-01/10 IV,V
5. Przyroda J. Golanko Tajemnice przyrody PN – SP – 09/2017 IV
6. Historia T. Maćkowski Wczoraj i dziś PN – SP – 08/2017 IV, V, VII, VIII
7. Muzyka M. Gromek,                 G. Kilbach Lekcje muzyki PN – SP – 15/2017 IV, V, VII,

8.

Plastyka

J. Lukas,                        K. Ornak,                   M. Ipczyńska,             N. Mrozkowiak

Do dzieła

PN – SP – 14/2017

IV V, VII

9.

Technika W. Jakubek Działaj z Javi PN – SP – 03/2012 IV, V

10.

Informatyka M. Kęska Lubię to! PN – SP – 16/2017 IV, VII

11.

Wychowanie fizyczne Program szkolenia sportowego J. Kulik                       K. Kulik                     PN – SP – 17/2017 IV, V, VII, VIII

12.

Biologia A. Zdziennicka Puls życia PN – SP – 10/2017 V, VII, VIII

13.

Chemia T. Kulawik,                 M. Litwin Chemia Nowej Ery PN – SP – 11/2017 VII, VIII

14.

Fizyka G. Francuz- Ornat,                         T. Kulawik Spotkania z fizyką PN – SP – 12/2017 VII, VIII

15.

Geografia E. Tuz,                       B. Dziedzic Planeta Nowa PN – SP – 13/2017 V, VII, VIII

16.

Język niemiecki

A. Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego PN – SP – 05/2017 VII, VIII

17.

Religia

D. Jackowiak,     J. Szpet

Spotkanie ze słowem

AZ - 31 - 01/10- PO – 1/11

VII, VIII

18.

Wiedza o społeczeństwie

                            

B. Furman

Dziś i jutro

PN- SP – 01/2018

VIII

19.

Edukacja dla bezpieczeństwa

                  

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie PN – SP – 02/2018 VIII

VI

1. Religia M. Mendryk Poznaję Boga i Niego wierzę AZ- 2-01/10 VI
2. Język polski E. Horwath,         A. Żegleń Słowa z uśmiechem PN-SP – 01/2012 VI
3. Język angielski

M. Ellis,

A. Rak

Program nauczania j. angielskiego w klasach IV-VI PN –SP -11/2012 VI
4. Historia M. Lis Klucz do historii PN –SP -06/2015 VI
5. Przyroda

E. Gromek,

E. Kłos

Przyrodo witaj PN –SP -04/2012 VI
6. Muzyka A. Kreiner - Bogdańska 21 spotkań   z muzyką PN – SP- 14/2012 VI
7. Plastyka B. Mikulik Program nauczania plastyki w klasach IV-VI PN –SP -04/2015 VI

8.

Zajęcia techniczne W. Jakubek Działaj z Jawi PN – SP – 03/2012 VI

9.

Informatyka W. Jachemczyk,               I. Krajewska,                 A. Samulska,               M. Wyczółkowski Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej PN –SP – 05/2015 VI

10.

Wychowanie fizyczne

M. Witkowska Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego PN – SP – 13/2012 VI
11. Wychowanie do życia w rodzinie M. Urban Wychowanie do życia w rodzinie PN – SP – 09/2012 VI

Klasy gimnazjalne – klasy III

Lp. Przedmiot Autor programu Tytuł programu Numer w szkolnym zestawie Obowiązuje w klasach
1. Religia D. Jackowiak,                     J. Szpet Pójść za Jezusem

PN – G – 01/2012

AZ -3-01/10

III
2. Język polski M. Bobińska Świat w słowach i obrazach PN – G – 01/2009 III
3. Język angielski B. Tittenbrun,                     E. Piotrowska,                   I. Nowicka,                       D. Wieruszewska Program nauczania j. angielskiego dla III etapu ed. PN – G – 01/2011 III
4. Język niemiecki P. Piszczatowski Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum PN – G – 07/2015 III
5. Historia A. Plumińska-Mieloch,                             K. Błachowska Bliżej historii PN – G – 08/2015 III
6. Geografia A. Lechowicz,                   M. Lechowicz,                   P. Stankiewicz Bliżej geografii PN – G – 02/2015 III

7.

Biologia E. Kłos,                       W. Kofta,                   M. Kukier-Wyrwicka Ciekawa biologia PN – G – 13/2009 III

8.

Chemia A. Warchoł Świat chemii PN – G – 01/2015 III

9.

Fizyka

B. Saganowska

Świat fizyki

PN – G – 02/2009

III

10.

Wiedza o społeczeństwie

M. Wesołowska-Starnawska,                                 W. Starnawski Bliżej świata PN – G – 01/2010 III

11.

Matematyka A. Makowski,                     T. Masłowski,                     A. Toruńska Liczy się matematyka PN – G – 03/2015 III

12.

Zajęcia techniczne W. Jakubek Działaj z Jawi PN – G – 01/2014 III
13. Wychowanie fizyczne-   klasy sportowe Program nauczania wych. fiz. III etap ed. B. Biernat,         S. Lewalski PN – G – 03/2010 III

14.

Wychowanie fizyczne – klasy niesportowe Program nauczania wych. fiz.                           w gimnazjum B. Biernat,                   S. Lewalski,             M. Babicki,   M.Woronowicz, S.Szwarc, R.Sobolewska- Heromińska PN – G – 03/2011 III

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa L. Patrzek Edukacja dla bezpieczeństwa PN – G – 02/2011 III
16. Wychowanie do życia           w rodzinie M. Urban Wychowanie do życia w rodzinie PN – G – 14/2009 III

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa L. Patrzek Edukacja dla bezpieczeństwa PN – G – 02/2011 III
16. Wychowanie do życia           w rodzinie M. Urban Wychowanie do życia w rodzinie PN – G – 14/2009 III

 

Sprawozdanie  -  klasyfikacja

I  SEMESTR / KOŃCOWOROCZNA٭

KLASA:               WYCHOWAWCA:            W klasie jest: dziewcząt           chłopców

I. Wyniki nauczania

UCZNIOWIE LICZBA
Stan w dniu klasyfikacji  
Klasyfikowani  
Nieklasyfikowani  
Promowani  
Niepromowani  
Średnia klasy  
Frekwencja  
Bez ocen ndst.  
Z  ocenami ndst. – w tym z:  
1 oceną ndst.  
2 ocenami ndst.  
3 i więcej ocenami ndst.  


UCZNIOWIE Z JEDNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ PRZEDMIOT
   
   
   
   
   
   
UCZNIOWIE Z DWIEMA OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI PRZEDMIOTY
   
   
   
   
   
UCZNIOWIE Z TRZEMA I WIĘCEJ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI PRZEDMIOTY
   
   
   
   
UCZNIOWIE    NIEKLASYFIKOWANI Z   PRZEDMIOTÓW
   
   
   
   

II. Oceny z zachowania

ZACHOWANIE LICZBA OCEN
Wzorowe  
Bardzo dobre  
Dobre  
Poprawne  
Nieodpowiednie  
Naganne  

Uczniowie najlepsi (średnia):

Uczniowie najsłabsi (średnia):

Uczniowie ze 100 % frekwencją: -

Uczniowie z naganną i nieodpowiednią oceną z zachowania:

Nazwisko  i  imię  ucznia ocena
   
   
   
   
   
   

Krótka charakterystyka klasy: