Menu Główne:

Sprawozdanie z działalności ZS w Ryjewie w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym na przełomie 2015/2016 roku

I  Stan szkoły:

  1. Do  klas 0 – VI uczęszcza 332 uczniów.
  2. Do Gimnazjum I-III uczęszcza 189 uczniów.
  3. Liczba uczniów w Zespole Szkół to 521.
  1. Baza szkoły
  • Zajęcia prowadzone są w trzech budynkach szkoły. Na parterze znajduje się: gabinet dyrektora, sekretariat, stołówka i kuchnia, sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, zaplecze sportowo-sanitarne.
  • Na piętrze szkoły znajdują się pozostałe sale dydaktyczne, sala informatyczna, pokój nauczycielski, sanitariaty. W 9 salach znajdują się komputery stacjonarne ze stałym dostępem do Internetu. W dwóch gabinetach zainstalowano tablice multimedialne. W czterech salach umieszczono telewizory z możliwością podłączenia komputera stacjonarnego lub laptopa. Na wyposażeniu szkoły są odtwarzacze DVD, odtwarzacze dźwięku audio. W trzech gabinetach zamocowano rzutniki multimedialne, dzięki którym prowadzone lekcje są bardziej atrakcyjne. Dodatkowo szkoła dysponuje laptopem i rzutnikiem, które można wykorzystać w dowolnym miejscu na terenie szkoły. W naszej placówce rozwinięta jest sieć WIFI, dzięki której nauczyciele użytkując na lekcjach wprowadzają nowoczesne metody nauczania.  korzystamy również z dziennika elektronicznego, do którego mają dostęp nauczyciele, rodzice i uczniowie.
  1. Dożywianie:

 

Uczniowie szkoły, nauczyciele oraz osoby chętne korzystają z posiłków obiadowych. Ogółem kuchnia wydaje obiady w liczbie 480.

        

  1. Osiągnięcia szkoły w I semestrze roku 2015/2016

Uczniowie wyróżniający się w nauce:

  SP 1. Chojnacka Monika klasa VI A   5,36

        2. Mucha Katarzyna klasa VI B    5,18

        3. Amernik Amelia klasa IV B     5,00

Gimnazjum 1. Pakuła Julia klasa III B                5,42

                    2. Bagińska Milena klasa II B          5,15

                    3. Andrzejczak Marcin klasa III C   5,14

 

Udział w imprezach

 

Uczniowie szkoły biorą udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły, DPS w Ryjewie, GOK w Ryjewie. Zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez.

LISTOPAD- Uroczystości związane z 11 listopada 1918 roku http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=54

GRUDZIEŃ-Dzień Patrona Szkoły klasy IV-VI SP

 http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=42

Mikołajki i sprzedaż stroików

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=42

Mikołajki w Gimnazjum w Ryjewie

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=36

Wolontariat w DPS

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=36

Jasełka

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=30

Szlachetna paczka

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=36

Styczeń

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=30

Dzień Babci i Dziadka w 0-III SP

 http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=18

Luty

Walentynki

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=12

Dzień Patrona w 0-III SP

http://www.zsryjewo.pl/index.php?start=6

Bal zimowy klas III

http://www.zsryjewo.pl/index.php?limitstart=0

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia w konkursach

Dnia 29 XI 2015 r 16 uczniów z klas III SP przystąpiło do I etapu Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Tekst był długi i trudny. Dzieci pisały o Pomysłowych zabawkach.

 I miejsce zajęła uczennica klasy III a – Oliwia Okoniewska – zdobyła 97 p na 100 p.

II miejsce zajął uczeń klasy III b -  Jakub Piotrowski – osiągnął 95,5 p.

III miejsce zajął uczeń klasy III a – Kacper Biesek – zdobywając 95 p.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/konkursy?limitstart=0

Dnia 1 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie odbyła się XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o AIDS,HIV i wiedzy na temat uzależnień. Nasz powiat reprezentowały szkoły gimnazjalne, w tym także Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie oraz Gimnazjum nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kwidzynie. Każda szkoła wytypowała po dwoje uczniów. Naszą   szkołę reprezentowały:

Milena Bagińska  kl.II gim

Julia Pakuła kl. III gim

Uczennice zajęły VI i VII miejsce.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/konkursy/463-xiii-edycja-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-aids-hiv-i-wiedzy-na-temat-uzaleznien

Dnia 18 grudnia rozstrzygnięto konkurs na Najładniejszą Kartkę Świąteczną w języku Angielskim.Najlepsze prace wykonali:

Sebastian Stosik - gimnazjum, Weronika Patzwald -gimnazjum oraz Julia Abramek- Szkoła Podstawowa.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/konkursy

Dnia 12 lutego 2016 w Społecznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie odbył sięVI Powiatowy Konkurs Recytatorski w językach obcych dla szkół gimnazjalnych. Spośród uczniów naszej szkoły wyróżniona została Weronika Krasowska.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/konkursy

 Dla klas IV- IV prowadzony jest stały konkurs matematyczny

„Rachmistrz”

http://www.zsryjewo.pl/index.php/matematyka-iv-vi/25-matematyka-iv-vi?layout=blog

W pierwszy wtorek miesiąca (oprócz wyjątków), w godz. 15-16 odbywają się konsultacje dla rodziców. Nauczyciele służą informacjami dla rodziców i opiekunów dotyczącymi osiągnięć podopiecznych.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/informacje-dla-rodzicow

W szkole znajduje się izba historyczna, w której zgromadzone są eksponaty z naszego terenu. Dzięki temu uczniowie mogą przeżyć ciekawą lekcję historii.

http://www.zsryjewo.pl/index.php/izba-historyczna

 

Szkolnictwo na terenie Ryjewa.
(Opracowanie Marek Warsiński na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących się w Bibliotece  ZS Ryjewo).

I. Szkolnictwo w miejscowości Ryjewo w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej.

Do roku 1945 Ryjewo należało do Prus, potem do Niemiec. Językiem urzędowym był język niemiecki. Na terenie miejscowości spotykały się różne wspólnoty wyznaniowe i narodowości. Edukacja szkolna odbywała się w języku niemieckim. Do roku 1940 uczniowie uczęszczali na lekcje do trzech budynków oświatowych. Pierwszy budynek, położony niedaleko skrzyżowania ulic, tak zwana „stara szkoła” przy ulicy Grunwaldzkiej. Tutaj uczestniczyli w lekcjach dzieci z rodzin katolickich. Ewangelicy i inne dzieci z rodzin protestanckich zajmowały pomieszczenia przy ulicy Szkolnej. W dwóch budynkach należących dziś częściowo do ZS Ryjewo i osób prywatnych. Szkoła ewangelicka przyjmowała również dzieci bezwyznaniowe, czyli takie które nie deklarowały żadnej przynależności religijnej.

W 1940 roku szkoły zostały włączone pod jedno kierownictwo. Dawniej szkołą rządził Kierownik, a dziś Dyrektor. Przestały już obowiązywać nazwy szkół wyznaniowych. Odtąd była to szkoła ludowa Volksschule in Rehhof. Liczba dzieci powiększała się. Ze względu na ciasnotę pomieszczeń szkolnych wynajmowano dodatkowe sale, które znajdowały się w dawnych biurach GS Ryjewo (dziś mieszkania prywatne obok zakładu Expol) oraz nieistniejący dziś budynek przy Kościele p.w. Bł. M. Kozala, nazywany salą kinową. Przeciętna liczba uczniów (do roku 1945) w Szkole Podstawowej wynosiła około trzystu. Nad nauczaniem dzieci pracowało dziesięciu nauczycieli. Ostatnim kierownikiem szkoły był (brak danych o imieniu) Laps. Pełnił on również rolę organisty w parafii p.w. Świętej Rodziny w Ryjewie. Posiadał również tytuł oficera niemieckiego wojska i został powołany do Wermachtu. Nie wrócił już do Ryjewa, zginął podczas wojny. Żona jego wyjechała, zaraz po wojnie, do Niemiec Zachodnich (RFN).

II. Szkolnictwo w Ryjewie po II wojnie światowej.

W wyniku postanowień mocarstw walczących z wojskami hitlerowskimi Ryjewo znalazło się w granicach nowej Polski. Po wojnie, w 1945 roku,  organizacją szkolnictwa zajął się Alfons Preuss. Wobec trudnej sytuacji utworzono kursy dokształcające (komplety), po to by zmniejszyć brak umiejętności czytania, pisani, liczenia. Nie było podziału wiekowego. Z biegiem czasu grupy przekształcono w klasy, ze względu na liczbę chętnych i potrzebę zdobycia określonego wykształcenia w odbudowującej się Ludowej Polsce.

W latach 1949-1956 obowiązki kierowników szkoły pełnili Feliks Dąbek, a następnie Tadeusz Musiał. W 1956 kierownictwo szkoły zostało powierzone Władysławowi Podhajskiemu. W roku szkolnym 1945/46 odnotowano liczbę 120 uczniów (w różnym wieku również i osoby dorosłe). W 1956 roku liczba wzrosła do 372 uczniów. Ludność Ryjewa wzrastała, przyjeżdżali nowi osadnicy. Zajęcia odbywały się w „starej szkole” i częściowo w budynkach przy ulicy Szkolnej. Sanitariaty dla dzieci znajdowały się na zewnątrz budynku, które były nieogrzewane i mało higieniczne. Powstała zatem inicjatywa budowy nowej szkoły w Ryjewie.