Godło Państwowe:

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Patron Szkoły:

Nikolaus Kopernikus

Odwiedziło nas:

664939
Dzisiaj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Wszystkich:
546
2043
19822
664939
Twój adres IP: 100.24.122.228
Czas serwera: 2019-10-23 12:20:47

Menu Główne:

 

             19 marca 2019r. uczniowie kl. VII i VIII oglądali spektakl „Balladyna” J. Słowackiego w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Sztuka ukazywała dążenie bohaterki do władzy we współczesny sposób, co z relacji uczniów było ciekawym zamysłem oraz dawało okazję do innego zetknięcia się z dramatem.

     Uczniowie pozytywnie ocenili pomysł reżysera i niezwykle ekspresyjną grę aktorów.

 

Katarzyna Klimkiewicz

V Otwarty Amatorski Turniej Teatralny „Kurtyna” w Ryjewie

                          

Organizatorzy :

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie

e-mail szkoły : zsryjewo@poczta.fm

Cele Przeglądu Teatralnego :

 1. Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów młodzieżowych i dziecięcych.
 2. Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy : artystycznej i wychowawczej.
 3. Konfrontacja teatrów szkolnych i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń         w pracy z młodzieżą gimnazjum i dziećmi ze szkoły podstawowej.
 4. Rozwijanie zainteresowań teatralnych.
 5. Poznanie różnych form scenicznych.
 6. Rozwijanie wrażliwości na piękno słowa i muzyki.
 7. Promocja szkoły w społeczności lokalnej.

 Regulamin konkursu :

 1. Do udziału w przeglądzie teatralnym zapraszamy zespoły uprawiające różne formy    teatralne – inscenizacje, kabarety,  pantomimy, teatry dramatyczne, spektakle słowno-muzyczne.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum i uczniów klas IV-VIII SP.
 3. Czas trwania widowiska teatralnego nie powinien przekraczać 25 minut.
 4. Repertuar przedstawienia dowolny, montaż dekoracji : do 10 minut.
 5. „Kurtyna” ma charakter przeglądu, a jurorzy – profesjonalni animatorzy kultury- wyłonią zwycięzców w dwóch kategoriach: zespoły gimnazjalne i zespoły ze szkół podstawowych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Każdy zespół otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom.
 6. Gospodarze zapewniają :

- nagłośnienie  i sprzęt multimedialny

- krzesła, ławki , stoliki

- ciepły posiłek w stołówce szkolnej, poczęstunek , napoje

7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

8. Zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszenia – do 30 marca 2019r.

9. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2019r. (czwartek) od godziny 9.00 – 16 : 00                            ( w zależności od liczby zgłoszeń ) – w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.

10. Karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres szkoły do 30 marca 2019r. z dopiskiem Przegląd Teatralny „Kurtyna” . Można też zgłosić udział telefonicznie, faksem lub na adres e-mail : beniaska@poczta.fm , zsryjewo@poczta.fm

 1. Regulamin, informacje i karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły.
 2. Inne potrzeby grupy prosimy zaznaczyć na karcie zgłoszenia lub e-mail .
 3. Informacji szczegółowych udzielają organizatorzy .

Kontakt :

SP Ryjewo – tel/fax – 55 277 42 63           e-mail : zsryjewo@poczta.fm

GOK Ryjewo – tel/fax – 55 277 42 28      e-mail : gokryjewo@wp.pl

R. Zbróg – 605-739-087

B. Łukaszewska – 607 925 757                e-mail : beniaska@poczta.fm

Sponsorzy konkursu :

             Urząd Gminy w Ryjewie

             Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie

 Teatr Szekspirowski w Gdańsku

Rada Sołecka Sołectwa Ryjewo

Niezależny Klub Samorządowy Rady Gminy Ryjewo

Karta zgłoszenia na „ Kurtynę” – 25 kwietnia 2019rok

Nazwa i adres

Szkoły/ instytucji

 
Imię i nazwisko opiekuna  :  
Kontakt e-mail :  
Telefon kont. :  
Nazwa grupy :  
Kategoria grupy   ( teatr / kabaret)  
Liczba uczestników :  
Tytuł spektaklu:  

Temat spektaklu 

( krótka treść)

 

Wymogi techniczne :

 
Czas trwania przedstawienia:  

Krótka charakterystyka grupy :

 

Dodatkowe uwagi :

 

 

Do naszej szkoły zaprosiliśmy Bractwo Historyczne KERIN, które podczas Żywej Lekcji Historii przedstawiło nam „Drogi do Odzyskania Niepodległości”. Spotkanie z historią Polski przebiegało w bardzo miłej atmosferze podczas ciekawej inscenizacji, w której brali udział też nasi uczniowie. Uczennice grały rolę orłów, uczniowie wcielili się w rolę kosyniera, Józefa Piłsudskiego oraz bolszewików.

                                                                                  M. Guba

Fragnenty próby na konkurs 

 

 

 

28 lutego 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy w klasach 0-III urodziny patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika. Odbył się uroczysty apel, uczniowie klasy III przygotowali wiersze i piosenki poświęcone Wielkiemu Polakowi.

Po apelu został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku przeprowadzony przez panią Marię Barcik w klasie III .

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, ponieważ aż 3 uczniów uzyskało tę samą ilość punktów i zajęło I miejsce w tym konkursie:

I miejsce – Zofia Hawrylicz, Wiktor Haponik, Jakub Pyrka.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie wiedzy otrzymali drobne upominki.

Brawo!!!      

Maryla Kochańska